>> TO CONVEYOR WHEEL
  Contact Details
Suzhou (China) SLZ Machinery Co Ltd
Address: No.7 Dong Xiao Qiao Xia Tang, Shi Zi Jie, Suzhou,China 215006

Tel :  (86 512) 6115 5723 / (86 512) 6521 3180 /  SKYPE : gsiec1

Fax:  (86 512) 6521 3180 / (86 512) 6515 5198

Email Address(es): office@bearingsworld.com

Homepage: http://www.bearingsworld.com

Email this Supplier

Key Contact:
Mr  Dong Yuexian
Sales Manager
sales@bearingsworld.com

Mr  Victor Wei
Marketing Executive
sales2@bearingsworld.com


Ms  East Sun
Marketing Executive
sales3@bearingsworld.com


WB series
WC series
WD series
WE-A series
WE-B series
WE-C series
WG series, WGS series
HA series
HB series
WS series
WT series
SP-A127
SP-B159
SPW127
IS series
SP series
IK series
IK-N series
KSF series
Conveyor Ball Transfer Units