Contact Details:

Suzhou (China) SLZ Machinery Co., Ltd.
Address: No.7 Dong Xiao Qiao Xia Tang, Shi Zi Jie, Suzhou,215006 China

Tel : 0086 512 61155723; 65213180
Moviphone: 0086 (0) 13914074053

Skype phone : gsiec1

Fax: 0086 512 65155198; 65213180

MSN: order@bearingsworld.com

Homepage: http://www.bearingsworld.com

Email Address(es):
sales@bearingsworld.com

office@bearingsworld.com

gsiec@public1.sz.js.cn


Key Contact:
Mr Dong Yuexian
Sales Manager

Mr Yunfei
Marketing Executive

Ms Lu, anney
Marketing Executive


Unit No.
Dimensions (mm)
Ball
D
d
E
B
C
L
R
No.
Dia.
PRNA 4601
46 11.2   12.5     6.25 10 1/4
PRNA 4701
47.5 11.2   12.5     6.25 10 1/4
PRNA 4801
48.5 11.2   12.5     6.25 10 1/4
 
PRNB 4601
46 11.0 15.0 12.5 17.3 85.0 6.25    
PRNB 4602
46 11.0 14.0 12.5 14.0 96.0 6.25    
PRNB 4603
46 11.0 14.0 12.5 14.0 71.0 6.25    
PRNB 4604
46 12.0 14.2 12.5 19.8 86.58 6.25    
PRNB 4605
46 12.0 14.2 12.5 19.8 162.5 6.25    
PRNB 4606
46 9.4 12.7 12.5 103.7 4.7 6.25    
PRNB 4607
46 11.0 15.0 12.5 17.3 165.2 6.25    
PRNB 4608
46 12.7 16.0 12.5 13.5 99.0 6.25    
PRNB 4609
46 11.0 14.2 12.5 18.8 87.7 6.25    
PRNB 4610
46 11.0 14.2 12.5 5.5 76.0 6.25    
PRNB 4611
46 11.0 14.2 12.5 12.5 20.75 6.25    
PRNB 4612
46 11.0 14.2 12.5 12.5 225.0 6.25    
PRNB 4613
46 11.0 14.2 12.5 12.5 94.0 6.25    
PRNB 4614
46 11.0 15.0 12.5 17.3 165.2 6.25    
PRNB 4615
46 11.0 15.0 12.5 17.3 85.0 6.25    
PRNB 4616
46 11.0 14.0 12.5 6.0 82.0 6.25    
PRNB 4617
46 11.0 14.2 12.5 12.5 94.0 6.25    
Unit No.
Dimensions (mm)
Ball
D
d
E
B
C
L
No.
Dia.
PRSA 4601
46 11.0 13.6 12.0 13.5 88.5 10 1/4
PRSA 4602
46 11.0 13.6 12.0 13.5 152.0 10 1/4
PRSA 4603
46 11.0 13.6 12.0 13.5 215.1 10 1/4
PRSA 4604
46 11.0 13.6 12.0 21.5 80.5 10 1/4
PRSA 7701
71 11.0 13.6 18.6 15.8 85.6 11 1/4
PRSA 7702
71 11.0 13.6 18.6 15.8 168.1 11 1/4
PRSA 7703
71 11.0 13.6 18.6 15.8 212.5 11 1/4
 
PRSB 4601
46 11.0 13.6 11.4 14.1 88.5 11 1/4
PRSB 4602
46 11.0 13.6 11.4 15.3 167.3 11 1/4
>>BACK TO CONVEYOR WHEEL